Πως συμμετέχω

Ζητήστε από το οργανισμό σου να συμμετάσχει στο έργο ACT

Μάθετε πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στην πρωτοβουλία και να επωφεληθείτε από ένα ή περισσότερα εργαλεία για να αυξήσετε τη διαφάνεια του οργανισμού σας.

Τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν από το έργο ACT είναι διαθέσιμα σε όλους τους δημόσιους φορείς που επιθυμούν να αυξήσουν το επίπεδο πρόληψης της διαφθοράς και να βελτιώσουν τα πρότυπα διαφάνειας τους.
Ακολουθούν οι αναφορές στην επαφή για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα εργαλεία και τον τρόπο χρήσης τους:
- Πρόσβαση σε πληροφορίες: γράψτε στο Access Info Europe, info@access-info.org | +34 913 656 558 | +34 637 226 609
- Ανάλυση κινδύνου: γράψτε στο Re-Act, info@re-act.it
- Whistleblowing: είναι δυνατή η προβολή της έκδοσης επίδειξης του εργαλείου στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://act.whistleblowingsolutions.it/#/.
Για να δημιουργήσετε τη δική σας πιλοτική πλατφόρμα, γράψτε στο Transparency International Italia, whistleblowing@transparency.it, αναφέροντας το όνομα του ιδρύματός σας και τη γλώσσα χρήσης της πλατφόρμας (Ιταλικά, Αγγλικά, Ελληνικά, Ισπανικά).
- Ανοιχτά δεδομένα στις δημόσιες συμβάσεις: γράψτε στο onData, info@ondata.it
- Νομοθετική διαδικασία (διαφάνεια των συνεδριάσεων των δημόσιων υπευθύνων λήψης αποφάσεων και των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων): γράψτε στο Openpolis, fondazione@openpolis.it