Αθήνα

Ο Δήμος Αθηναίων, με τη θερμή και ενεργό συμμετοχή του σε αυτό το πρόγραμμα επιβεβαίωσε και πρακτικά την πρόθεσή του να αγκαλιάσει καινοτόμες προσεγγίσεις στην πρόληψη της διαφθοράς, την προώθηση της διαφάνειας και την καλλιέργεια της δημοκρατικής συμμετοχής. Ως ο μεγαλύτερος και με τον μεγαλύτερο πληθυσμό Δήμος στην Ελλάδα, μέσω της συμμετοχής της στο έργο ACT, η Αθήνα φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πρωτοπόρος και κατ’ επέκταση να εμπνεύσει άλλες πόλεις στη χώρα να τολμήσουν τη μετάβαση σε ένα πιο ανοιχτό, διαφανές και συμπεριληπτικό μοντέλο διακυβέρνησης.

Εν μέρει λόγω της υπάρχουσας εθνικής νομοθεσίας και του ρυθμιστικού και διαδικαστικού πλαισίου της δημόσιας διοίκησης, ο Δήμος της Αθήνας επιδεικνύει μια αρκετά προοδευτική προσέγγιση στο θέμα της διαφάνειας των δημόσιων συμβάσεων, τη στρατηγική αξιολόγησης κινδύνων και τη διαφάνεια στον προϋπολογισμό του.Τα δεδομένα και οι πληροφορίες των ανωτέρω πεδίων δημοσιοποιούνται εν μέρει είτε μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου είτε σε κυβερνητικές πλατφόρμες κεντρικής διοίκησης όπως η Διαύγεια και ο Προμηθέας. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Δήμος της Αθήνας χρειάζεται να βελτιώσει τη στρατηγική του σχετικά με την πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία, τον βαθμό διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς και το σύστημα προστασίας των whistleblowers.

Συνολικά, ο Δήμος της Αθήνας στερείται κυρίως των μέσων και ειδικότερα των καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων, τα οποία θα του επιτρέψουν να οργανώσει, οπτικοποιήσει και εντέλει παρουσιάσει καλύτερα τον πλούτο των δεδομένων και πληροφοριών του σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους φορείς. Επιπλέον, τέτοια εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Δήμο προκειμένου να ενισχύσει και να προωθήσει ακόμη περισσότερο τη δημοκρατική συμμετοχή και την επίδοσή του στην πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία.

Η συμμετοχή του Δήμου Αθηναίων στο έργο ACT συνιστά μια αδιαμφισβήτητη απόδειξη της δέσμευσης της πρωτεύουσας της χώρας στον αγώνα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προώθηση της διαφάνειας. Το πρόγραμμα ACT θα προσφέρει στην Αθήνα όλα τα απαραίτητα εργαλεία και την καθοδήγηση για την επίτευξη αυτού του σπουδαίου στόχου.

atene_logo

Εργαλειοθήκη