Εργαλείο νομοθετικής διαδικασίας

Ένα εργαλείο για την παρακολούθηση των συναντήσεων και οικονομικών συμφερόντων των αντιπροσώπων μας.

Το εργαλείο νομοθετικής διαδικασίας είναι ένα ανοιχτό κυβερνητικό σύστημα το οποίο ως έχει ως στόχο να καταστήσει τη δραστηριότητα των εκλεγμένων πολιτικών εκπροσώπων πιο διαφανή. Στόχος σε αυτήν την περίπτωση είναι η παρακολούθηση διαδικασιών πίεσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις διοικήσεις.

Για να γίνει αυτό, αυτό το εργαλείο καθιστά δημόσιες και προσιτές, όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την ημερήσια διάταξη διορισμού εκλεγμένων πολιτικών υπευθύνων λήψης αποφάσεων και τα οικονομικά τους συμφέροντα. Συγκεκριμένα, οι χρήστες μπορούν να γνωρίζουν ποιος συναντάει ποιον, πότε και για ποιο λόγο και μπορεί να περιηγηθεί στις ατζέντες ανά διαχειριστή, ανά θέμα ή ανά εταιρεία. Έχουν επίσης πρόσβαση, για κάθε εκπρόσωπο, σε πληροφορίες σχετικά με δηλωθέν εισόδημα, ιδιοκτησία και θέσεις που κατέχουν εντός των εταιρειών. Μια διαισθητική διεπαφή συνοδεύει τον χρήστη: συγκεντρωτικές και συνοπτικές πληροφορίες εμφανίζονται στην αρχική σελίδα, παρέχοντας μια άμεση γενική εικόνα. Κατά την περιήγηση στις άλλες ενότητες θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες για τις συναντήσεις, για τις εταιρείες που συμμετείχαν σε αυτές και για τους μεμονωμένους διαχειριστές.

Η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με συναντήσεις εκπροσώπων με ιδιωτικές εταιρείες, συνδικάτα, ΜΚΟ, όλες τις πραγματικότητες με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα, βοηθά στην κατανόηση των βημάτων που οδηγούν σε ορισμένες πολιτικές αποφάσεις. Ταυτόχρονα, η ύπαρξη πληροφοριών που αφορούν όχι μόνο τους μισθούς των υπευθύνων λήψης αποφάσεων, αλλά και τις περιουσίες τους ή τις συμμετοχές σε ορισμένες εταιρείες, βοηθά στην παρακολούθηση περιοχών που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε απόπειρες δωροδοκίας. Η διαφάνεια θεωρείται συχνά ως απόπειρα παρέμβασης στις δραστηριότητες των πολιτικών, αλλά στην πραγματικότητα οι εκλεγμένοι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων είναι από τους πρώτους που επωφελούνται. Στην πραγματικότητα, εργαλεία όπως το εργαλείο LP επιτρέπουν στους εκπροσώπους να κοινοποιούν τα αποτελέσματα της εργασίας τους στους πολίτες πιο αποτελεσματικά. Μια καλή πρακτική που πρέπει να ακολουθείται σε όλα τα διοικητικά επίπεδα και ιδίως σε τοπικό επίπεδο, πλησιέστερα στις ανάγκες των πολιτών.
Για να λειτουργήσει το εργαλείο LP, οι διαχειριστές πρέπει να αναλάβουν την υποχρέωση να ενημερώνουν συνεχώς τις πληροφορίες που σχετίζονται με την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης και τα οικονομικά τους συμφέροντα. Μόνο έτσι μπορεί το εργαλείο να είναι αποτελεσματικό.

Κατευθυντήριες οδηγίες

μεταβείτε στον ιστότοπο

Συμμετέχοντες Δήμοι